Regulamin Portalu Internetowego VirtualStudy.pro

Informacja o Firmie:

Portal internetowy działający pod adresem www.virtualstudy.pro prowadzony jest przez 8080.pl Magdalena Stuczyńska z siedzibą w Koninie przy ulicy Bacewicz 1/44, NIP 6652375278, REGON 362389322, telefon: , e-mail:

Przedmiot

 1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania usługi portalu www.virtualstudy.pro klientom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
 2. Dokonanie opłaty abonamentowej lub opłaty za szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 3. Portal internetowy www.virtualstudy.pro zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu

Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały zawarte na stronie internetowej VirtualStudy.pro są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie udostępnianych na stronie materiałów wymaga pisemnej zgody 8080.pl Magdalena Stuczyńska.
 2. W przypadku udostępnienia materiałów osobom trzecim lub w przypadku innego naruszenia zasad korzystania z zasobów Serwisu, 8080.pl Magdalena Stuczyńska ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do strony internetowej www.virtualstudy.pro, względnie zawiesić świadczenie Usług, zachowując prawo do opłat już wniesionych przez Użytkownika.
 3. Wszelkie znaki towarowe, znaki firmowe, teksty, grafiki oraz inne materiały autorstwa firm lub osób trzecich, dodane zostały do niniejszego serwisu wyłącznie w celach informacyjnych lub identyfikacyjnych i są własnością ich autorów.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów portalu internetowego www.virtualstudy.pro są przetwarzane przez 8080.pl Magdalena Stuczyńska z siedzibą w Koninie przy ulicy Bacewicz 1/44 oraz firmę Webio Grzegorz Wołoszyn z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Gwiaździsta 8/52, świadczącą usługi hostingowe dla portalu www.virtualstudy.pro. Podanie danych jest dobrowolne. Dane mogą być przetwarzane do czasu usunięcia konta z portalu, czasu świadczenia usługi lub czasu wymaganego przez polskie prawo.

  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji umowy
  • wysyłania informacji niezbędnych do zarządzania kontem użytkownika (potwierdzenie rejestracji, przypomnienie loginu/hasła)
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, także w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez portal www.virtualstudy.pro

  Dane adresowe podane podczas zamówienia przetwarzane są przez Biuro Księgowe "Anna Górska" z siedzibą w Koninie przy ulicy Sosnowa 17a oraz firmę Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą pod adresem One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia - operatora usługi Office 365.

 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz zmiany danych profilowych - na stronie http://www.virtualstudy.pro w zakładce "Moje Konto". Klient po zalogowaniu ma wgląd do swoich danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  • Zgodnie z regulaminem, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przez www.virtualstudy.pro w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
 3. Jeżeli zakupiłeś u nas abonament lub płatne szkolenie i jesteś klientem indywidualnym przechowywane przez nas dane stanowią imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer rachunku z którego dokonany został przelew i są one niezbędnymi danymi do realizacji zamówienia. W przypadku klientów biznesowych przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby. Jeżeli korzystasz jedynie z darmowych treści na portalu i jesteś zarejestrowanym użytkownikiem na portalu, jedyna Twoja dana, jaka jest przetwarzana, to adres e-mail i pseudonim, który w każdej chwili możesz zmienić z pozycji panelu ["Moje konto" -> "Edytuj profil użytkownika" -> "Edycja" -> "Aktualizuj swój profil"].
 4. W przypadku dobrowolnego wyboru przez klienta płatności elektronicznej Przelewy24.pl, niezbędne dane osobowe wymagane do wykonania płatności przetwarzane są przez grupę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerska 15, będącą właścicielem platformy płatniczej Przelewy24.pl. Dane przetwarzane są jedynie w celach niezbędnych do realizacji płatności.

  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 5. W wypadku subskrybcji Newslettera www.virtualstudy.pro przez użytkownika, dane osobowe w postaci adresu e-mail, przetwarzane będą przez firmę FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 29 Listopada 155 c, świadczącą usługę wysyłki Newslettera. Dane przetwarzane są jedynie w celach niezbędnych do wysyłki Newslettera. Subskrybcja Newslettera jest dobrowolna i w każdej chwili można z niej samodzielnie zrezygnować. Dane przetwarzane będą przez czas istnienia konta lub do czasu rezygnacji z Newslettera.
 6. Dostęp do danych osobowych użytkownika.

  Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jakie posiada o nim portal www.virtualstudy.pro. Dane te dostępne są po zalogowaniu w zakładce "Moje konto" (górny, prawy róg strony). Dane podzielone są na dwie kategorie:

 7. Korekta danych osobowych użytkownika.

  Każdy użytkownik ma prawo do korekty swoich danych osobowych, o ile prawo nie stanowi inaczej. Korekty danych osobowych dokonać można na jeden z dwóch sposobów:

  • Korektę danych profilu użytkownika wykonać można z pozycji automatycznego panelu, udostępnionego w menu ["Moje konto" -> "Edytuj profil użytkownika" -> "Edycja" -> "Aktualizuj swój profil"] lub pod adresem: https://virtualstudy.pro/edytuj-profil-uzytkownika/userdetails.
  • Korekty danych osobowych dokonać można zgłaszając jej chęć przy pomocy formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://virtualstudy.pro/pl/kontakt, a następnie potwierdzając swoją tożsamość odpowiadając na wiadomość e-mail otrzymaną od pracownika www.virtualstudy.pro. WAŻNE! Adres e-mail podany w formularzu kontaktowym musi być identyczny z tym, na jaki zarejestrowane zostało konto, którego dotyczy korekta.
 8. Usunięcie konta.

  Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta z portalu. Usunięcia konta użytkownika dokonać można zgłaszając chęć usunięcia konta przy pomocy formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://virtualstudy.pro/pl/kontakt, a następnie potwierdzając swoją tożsamość odpowiadając na wiadomość e-mail otrzymaną od pracownika www.virtualstudy.pro. WAŻNE! Adres e-mail podany w formularzu kontaktowym musi być identyczny z tym, na jaki zarejestrowane zostało konto, którego dotyczy zgłoszenie.

 9. Rezygnacja z subskrybcji Newslettera www.virtualstudy.pro

  Rezygnacji z subskrybcji Newslettera www.virtualstudy.pro dokonać można własnoręcznie, bezpośrednio klikając w link "Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości", znajdujący się w dolnej części otrzymanego Newslettera.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w portalu internetowym na stronie www.virtualstudy.pro są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Ceny stosowane na portalu internetowym podzielone są w następujący sposób:
  • W przypadku szkoleń z kategorii płatne rozróżnia się: cenę całościową (cena całego wybranego szkolenia) oraz cenę za fragment szkolenia.
  • W przypadku abonamentów rozróżniamy cenę dla klienta indywidualnego i są to oferty przeznaczone dla osób fizycznych oraz cenę dla klientów biznesowych przeznaczoną dla firm. Oferta dla klienta indywidualnego nie przewiduje wystawienia faktury za zakupione produkty i usługi. Jednakże po zalogowaniu klient indywidulany może pobrać paragon.
  • Abonament oraz opłaty biznesowe różnią się od indywidulnych kwotą i możliwości otrzymania faktury. Sam dostęp użytkownik biznesowy oraz indywidulny otrzymuje taki sam i wyłącznie dla jednej osoby.
 3. Portal VirtualStudy.pro jest platformą dającą możliwość publikowania przez autorów nagrań. Portal nie odpowiada za ilość nagrań oraz regularność i częstotliwość ich pojawiania się dla słuchaczy. Zastrzega się również prawo do wycofania opublikowanego nagrania oraz przesuniecie go z publikacji abonamentowych do płatnych i odwrotnie.
 4. W wypadku konieczności wysłania faktury papierowej dla zamówień biznesowych prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie.
 5. Domyślnie do firm wysyłane są faktury w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu. Jeśli firma potrzebuje formę papierową wysłaną pocztą polska to musi zgłosić to osobnym e-mailem (chęć oraz typ przesyłki, gdzie za wysyłkę zwykłym listem bierze odpowiedzialność firma kupująca abonament) oraz powiększyć kwotę wpłacaną za abonament o koszt wysyłki – zgodnie z cennikiem poczty polskiej lub innej firmy dostarczającej działającej na terenie miasta Konin.

Zamówienia

 1. Portal internetowy www.virtualstudy.pro umożliwia Klientom:
  • składanie zamówień dotyczących szkoleń dostępnych w ramach portalu i zawierania umów kupna/sprzedaży usług w formie elektronicznej na odległość.
  • uzyskanie informacji o usługach dostępnych w portalu internetowym.
 2. Wszelkie informacje dotyczące usług, w tym w szczególności newslettery, materiały reklamowe oraz wiadomości e-mail, a także informacje zawarte na stronie www.virtualstudy.pro kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia transakcji.
 3. Firma przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.virtualstudy.pro zgodnie z dostępną tam ofertą. Wszystkie zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich składania w najbliższym możliwym terminie.
 4. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 5. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Złożenie i potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony ze wszystkimi konsekwencjami.
 7. UWAGA!: Klient powinien pamiętać, iż traci swoje prawo do odstąpienia w odniesieniu do umów dotyczących treści portalu VirtualStudy.pro, która jest zawartością cyfrową, jeżeli udzielił jednoznacznej zgody na realizację zawartości cyfrowej rozpoczynającą się natychmiast po zakończeniu procesu zakupu i przyjął do wiadomości, że tym samym utraci prawo do odstąpienia od umowy.

Dostawa

 1. Usługa dostępny na portalu www.virtualstudy.pro ma postać elektroniczną i dostarczany jest klientowi tuż po realizacji zamówienia, która jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków finansowych na koncie firmy.
 2. Klient otrzyma dostęp do zakupionych szkoleń, gdy na koncie bankowym firmy 8080.pl Magdalena Stuczyńska zostaną zaksięgowane środki finansowe wysłane przez klienta. Po ich zaksięgowaniu czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych.
 3. Do każdej zakupionej usługi w ofercie dla biznesu wydawana jest faktura w postaci elektronicznej lub papierowej. W innej sytuacji klient otrzymuje potwierdzenie kosztów zakupu, które dostępne jest na stronie portalu internetowego www.virtualstudy.pro. Jeżeli klient nie otrzyma któregoś z powyższych powinien zgłosić ten fakt za pomocą formularza kontaktowego.
 4. 8080.pl Magdalena Stuczyńska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

Sposoby płatności

 1. Płatność za usługę może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed udzieleniem klientowi dostępu do zasobów poprzez:
   • Przelew na rachunek bankowy firmy 8080.pl Magdalena Stuczyńska.
   • Płatność kartą kredytową za pomocą płatności Przelewy24.
   • Przekaz Pocztowy.
  2. W momencie odbioru usługi:
   • Gotówką w przypadku zakupu przez klienta własnym staraniem i na własny koszt od firmy 8080.pl Magdalena Stuczyńska
   • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy usługi za pośrednictwem przewoźnika.
 2. Firma 8080.pl Magdalena Stuczyńska może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez 8080.pl Magdalena Stuczyńska jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 3. Użytkownik ma obowiązek dokonania płatności w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. W razie płatności w innej walucie niż PLN wymagane użycie formy Przelewy24 (w razie konieczności użycia przelewu prosimy o wcześniejszy kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego).

Procedura reklamacji usług zakupionych za pośrednictwem portalu internetowego www.virtualstudy.pro

 1. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami oferty, uszkodzeniem zakupionych zasobów, niezgodnością usługi z ofertą należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.virtualstudy.pro.
 2. Informacja reklamacyjna powinna zawierać dane klienta, numer zamówienia, którego dotyczy skarga, szczegółowe informacje na temat reklamowanego produktu oraz powodu reklamacji.

Odpowiedzialność klienta

 1. Klienci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. www.virtualstudy.pro zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
  • będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
  • Klient działa na szkodę innych Użytkowników www.virtualstudy.pro lub użytkowników sieci Internet,
  • Klient dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
  • nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
 3. Klient www.virtualstudy.pro nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody www.virtualstudy.pro.

Rozwiązanie umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, który to okres wygasa po upływie 14 dni od dnia zakończenia procedury zakupu, która jest potwierdzona wysłaniem przez nas pocztą elektroniczną potwierdzenia zakupu. Jeśli klient chciałby skorzystać z prawa do odstąpienia, powinien się z nami skontaktować przesyłając informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy klientowi zostaną zwrócone wszelkie płatności otrzymane od niego nie później niż 14 dni od dnia poinformowania nas o chęci odstąpienia użytkownika od umowy.
 3. UWAGA!: Klient powinien pamiętać, iż traci swoje prawo do odstąpienia w odniesieniu do umów dotyczących treści portalu VirtualStudy.pro, która jest zawartością cyfrową, jeżeli udzielił jednoznacznej zgody na realizację zawartości cyfrowej rozpoczynającą się natychmiast po zakończeniu procesu zakupu i przyjął do wiadomości, że tym samym utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Rezygnacja z usług świadczonych przez www.virtualstudy.pro na wniosek Klienta złożony po upływie 14 dni od dnia zakończenia procesu zakupu nie zobowiązuje www.virtualstudy.pro do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
 5. Wypowiedzenie umowy na wniosek www.virtualstudy.pro zobowiązuje www.virtualstudy.pro do zwrotu Klientowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę.

Postanowienia końcowe

 1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z portalu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 2. Za brak dostępu do usług www.virtualstudy.pro z winy www.virtualstudy.pro trwających powyżej 24h www.virtualstudy.pro zobowiązuje się do wydłużenia okresu abonamentowego o dzień za każde rozpoczęte 24h przerwy ponad 1-dniowy okres przerwy.
 3. Administracja strony zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu świadczenia dostępu do poszczególnych szkoleń między dostępnymi formami świadczenia usług. Zmiana może być wprowadzona w dowolnym momencie bez wcześniejszego informowania zmianach. Administracja zastrzega sobie również prawo do usuniecia wybranych szkoleń ze świadczonej oferty.
 4. Portal internetowy www.virtualstudy.pro nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów www.virtualstudy.pro powstałe w wyniku:
  • przerwania połączenia niezawinione przez www.virtualstudy.pro,
  • kataklizmów,
  • działanie czynników i osób trzecich,
  • nieprawidłowego użytkowania kont,
  • nieotrzymania poczty elektronicznej.
 5. 8080.pl Magdalena Stuczyńska ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 6. Korzystanie z portalu www.virtualstudy.pro możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 7. Wymagana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 8.0 lub nowszej, Chrome w wersji 1.0 lub nowszej, bądź Safari w wersji 4.0 lub nowszej.
 8. Nagrania są dostarczane w technologii Smooth Streaming, przed ich uruchomieniem wymagana jest instalacja najnowszej wtyczki Microsoft Silverlight.
 9. Przeglądarka internetowa powinna być wyposażona i mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Cookies.
 10. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 11. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.virtualstudy.pro.

Patronat merytoryczny:

RSS

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cookies

Cookie to mały plik, zazwyczaj złożony z liter i cyfr, pobierany do urządzenia, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do niektórych stron internetowych. Cookies pozwalają stronie rozpoznać urządzenie użytkownika.

Pliki: