NOTICE: you need to be signed-in on VirtualStudy

Title: Projektowanie konfiguracji klienta

Quality: Low

Categories:

Description:

Tytuł polski: Projektowanie konfiguracji klienta
Tytuł angielski: Designing Client Configurations

Prelegent: Karol Stilger

Sesja Live Meeting odbyła się we wtorek 22 września 2009 o godzinie 20:30, czas trwania: 60 minut.
Poziom: 200

Sesja przygotowuje do egzaminu 70-686 i obejmuje tematy:

Wymagania w języku angielskim:

 • Design standard system settings.
  - This objective may include but is not limited to: choosing methods, including logon scripts, startup scripts, and Group Policy; designing profiles; designing error reporting; designing audit policy
 • Define client security standards.
  - This objective may include but is not limited to: application control policies; encryption; stopping unnecessary services; designing firewall rules; defining anti-malware settings; changes to Kerberos and NTLM; configuring user rights; defining UAC policy; designing a security template for system lockdown; defining account policies; designing security standards for removable storage
 • Define Windows Internet Explorer settings.
  - This objective may include but is not limited to: defining security zones; cache location; branding; in-private mode; restricting or allowing plug-ins; add-ons; privacy policy; browser protected mode

Wymagania w języku polskim:

 • Projektowanie systemu standardowych ustawień.
  - Ten cel mogą obejmować, ale nie jest ograniczona do: wybór metod, w tym skrypty logowania, skrypty uruchamiania i zasad grupy, projektowanie profili; projektowanie raportowania błędów; projektowanie zasad inspekcji
 • Zdefiniowanie standardów zabezpieczeń klienta.
  - Ten cel mogą obejmować, ale nie jest ograniczone do: zasady kontroli stosowania szyfrowania; zatrzymywanie niepotrzebnych usług; projektowanie reguł zapory; definiowanie ustawień anti-malware; zmiany do protokołu Kerberos i NTLM; konfigurowania praw użytkowników; definiowanie zasad UAC; projektowania szablonu zabezpieczeń dla blokad systemu; definiowanie zasad konta; projektowania normy bezpieczeństwa dla magazynu wymiennego
 • Definiowanie ustawień Internet Explorer.
  - Ten cel mogą obejmować, ale nie jest ograniczone do: Definiowanie stref zabezpieczeń lokalizacji pamięci podręcznej; znakowanie; prywatny tryb przeglądania; ograniczaniu lub zezwalanie plug-ins; dodatki; polityka prywatności; chroniony tryb przeglądania

Presenter: Stilger Karol

Patronage:

RSS

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies

A cookie is a small file, typically of letters and numbers, downloaded on to a device when the user accesses certain websites. Cookies allow a website to recognise a user's device.

Files: